احادیث نبوی

15 حدیث از پیامبر (ص) در مورد مساجد

 

مژده بده به آنهائیکه در تاریکی بسوی مسجدها می روند که برای آنها در روز قیامت روشنائی و نور موجود است.

 

کسی که مسجدی بنا کند و منظورش فقط رضای خدا باشد خداوند در عوض چند بنا در بهشت به او عطا می کند.

 

می بینم که شما در آینده بعد از من مساجدتان را زینت و آرایش می دهید چنانکه یهود کنیسه ها و نصاری کلیساهای خود را زینت و آرایش می دهند.

 

هر گاه یکی از شما داخل مسجد شود ، قبل از نشستن دو رکعت نماز سنت بجای آورد.

 

رفتن به مساجد در صبحها و شبها از جمله جهاد در راه خدا می باشد.

 

وقتی رسول خدا (ص) از سفر می آمد اول به مسجد می رفت و در آن نماز      می خواند.

 

هر گاه دیدید که مردی به رفت و آمد به مسجد عادت دارد برایمان داشتن وی گواهی دهید.

 

مسجد خانه هر پرهیزکاری است برای کسی که مسجد را خانه خوش سازد خداوند رحمت و مهرخویش و گذاشتن او را از پل (صراط) بسوی رضای خویش که بهشت است ضمانت می کند.

 

هر گاه دیدید که کسی در مسجد چیزی می فروشد یا چیزی به او فروخته می شود به وی بگویید : خداوند تجارت تو را سود آور نسازد.

 

بی گمان نمازگزار در نماز با پروردگار خویش راز و نیاز می کند که با وی چه می گوید و چه مناجاتی را عرضه می کند؟ و بعضی از شما صدای خود را با قرائت قرآن بر صدای دیگران بالا و بلند نکند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت 9:57  توسط آزاد مردانی  |